Realitní služby

Jana Červená
realitní zprostředkovatel

Poskytuji mobilní realitní služby v okrese Rokycany, se specializací na Hrádek u Rokycan, a to zejména prodej bytů v osobním vlastnictví, rodinných domů, chat a chalup.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

Pomohu vám s prodejem vaší nemovitosti od A do Z. Zajistím pro vás veškeré níže uvedené služby, které jsou již i obsaženy v prodejních nákladech (viz Ceník):

 • Časově neomezené poradenství ohledně vaší zakázky.
 • Posouzení vámi požadované (a doporučení vhodné) kupní ceny.
 • Poradenství v oblasti přípravy nemovitosti na focení (Home staging).
 • Pořízení kvalitní fotodokumentace a natočení videoprohlídky.
 • Vypracování orientačního půdorysu u členitějších nemovitostí.
 • Inzerce na nejvýznamnějším realitním serveru Sreality.cz + podpůrná inzerce.
 • Umístění reklamní plachty "NA PRODEJ" na vaši nemovitost.
 • Zprostředkování vypracování PENB (průkazu energetické náročnosti budovy) i jeho úhrada, pokud se nemovitost prodá mým prostřednictvím.
 • Provádění prohlídek nemovitosti se zájemci, analýza a konzultace výsledků prohlídek s vámi.
 • Příprava rezervační smlouvy a převzetí rezervační zálohy.
 • Příprava kupní smlouvy a smlouvy o úschově kupní ceny.
 • Advokátní úschova kupní ceny.
 • Úřední ověření podpisů.
 • Zpracování a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, včetně úhrady poplatku s tím spojeného.
 • Vypracování předávacího protokolu a asistence při předání nemovitosti kupujícímu.
 • Vyplnění daňového přiznání k dani z nabytí nemovité věci, včetně případného vypracování (i úhrada) znaleckého posudku v souvislosti s touto daní (daňovou povinnost má v současné době kupující).
 • Pomoc s přepisem energií.
 • "Tahák" s informacemi, na co vše nezapomenout po předání nemovitosti kupujícímu.
 • Další související služby a náklady s prodejem nemovitosti - např. výpisy z katastru nemovitostí a jiné.

V případě běžného postupu prodeje (koupě) nemovitosti tedy mé služby zahrnují vše již v rámci prodejních nákladů. Kupní cena nemovitosti již prodejní náklady zahrnuje. 

Stejně jako u jiných realitních makléřů (či kanceláří) nejsou součástí prodejních nákladů (ani kupní ceny) například:

 • Poplatky související s vyřízením a přidělením hypotečního úvěru kupujícímu (např. poplatek za zpracování úvěru, znalecký posudek pro banku, zástavní právo...) - hradí si kupující.
 • Daň z nabytí nemovité věci jako taková. Od měsíce 11/2016 přešla povinnost úhrady této daně z prodávajícího na kupujícího. Daň činí 4 % z kupní ceny, nebo ze 75 % stanovené hodnoty nemovitosti - z té, která je vyšší.
 • Právní služby (či poplatky na katastru) spojené se změnou, zrušením či zřízením případného zástavního práva, věcného břemene a jiného zatížení nemovitosti - hradí ten, kdo službu ruší (či zřizuje).


Informace pro PRODÁVAJÍCÍ

 • Při prvotním telefonickém kontaktu vám sdělím vše potřebné pro zahájení prodeje, zodpovím vaše případné otázky a domluvíme si společný termín osobní schůzky s prohlídkou nemovitosti.
 • Nemovitost za vaší asistence prohlédnu a po upřesnění dalších informací s vámi konzultuji možnou prodejní cenu.
 • Pořídím kvalitní fotodokumentaci nemovitosti plus videozáznam pro „videoprohlídku“.
 • Převezmu nebo ofotím si od vás případné potřebné dokumenty (nabývací tituly, projektovou dokumentaci, výpis z katastru nemovitostí apod.).
 • Zajistím vám zpracování průkazu energetické náročnosti budovy, vztahuje-li se na vaši nemovitost povinnost průkaz vypracovat.
 • Připravím a projdu s vámi Smlouvu o zprostředkování prodeje nemovitosti, stanovíme dobu, po kterou bude mým prostřednictvím nemovitost prodávána, a výši mé odměny v případě úspěšného prodeje.
 • Smlouvu uzavírám pouze „exkluzivně“. Výhody exkluzivní smlouvy a další informace naleznete ZDE.
 • Po podpisu Smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitosti zahájím okamžitou inzerci vaší nemovitosti (znění inzerátu vám zašlu ke kontrole). V případě vašeho souhlasu také umístím na dobře viditelné místo nemovitosti inzertní plachtu „NA PRODEJ“.
 • Propagaci vaší nemovitosti posílím i rozesláním nabídky poptávajícím klientům z mé databáze, dále pak mým smluvním partnerům, případně i inzercí u mých smluvních partnerů.
 • Na základě vaší žádosti samozřejmě průběžně doplním další informace či fotografie k nemovitosti.
 • V případě zájmu potenciálního kupujícího o prohlídku nemovitosti vás ihned kontaktuji a dohodneme termín prohlídky (u prohlídky jsem samozřejmě přítomna a vše se zájemcem vyřizuji sama). Pro vaši ochranu také vždy se zájemcem podepisuji „protokol o prohlídce“.
 • Pokud není nemovitost obydlena a vy bydlíte daleko nebo máte náročnou pracovní dobu, nabídnu vám realizaci prohlídek bez vaší asistence, kdy od vás na základě písemného potvrzení převezmu klíče od nemovitosti a vše zařizuji sama.
 • Pokud kupující projeví o nemovitost vážný zájem, podepíšeme všichni společně rezervační smlouvu a kupující uhradí tzv. rezervační zálohu, aby bylo zajištěno seriózní jednání ze strany kupujícího vedoucí k úspěšnému dokončení prodeje nemovitosti.
 • Po vypracování potřebných smluvních dokumentů mou advokátkou, jsou tyto podepsány ze strany vaší a kupujícího, a po úhradě kupní ceny kupujícím do advokátní úschovy je společně s návrhem na vklad vlastnického práva osobně podám na příslušný katastrální úřad.
 • Katastrální úřad má zákonnou lhůtu 20 dnů, kdy nemůže převod provést. Zpravidla bývá převod vlastnictví dokončen za cca 1 měsíc od podání návrhu (dle administrativního vytížení příslušného katastru – nicméně např. v Rokycanech mám zkušenost v průměru 24. den). Datum vypršení lhůty mám poznamenán a poté denně v katastru kontroluji, zda již byl převod proveden.
 • Jakmile je převod vlastnictví v katastru nemovitostí proveden, vyzvedávám výpis z KN na nového vlastníka a předkládám jej advokátce, která na jeho základě provede převod kupní ceny z úschovy na váš účet (zpravidla do 2 pracovních dnů).
 • Připravím vám předávací protokol pro fyzické předání nemovitosti kupujícímu, a tomuto předání jsem také přítomna a stvrzuji jej i svým podpisem.
 • Pomohu vám projít procesem převodu energií na kupujícího.
 • Při posledním setkání ode mne obdržíte bodový výpis s informacemi, na co je potřeba nezapomenout z kroků, které již nemohu vyřídit za vás, ale jejichž opomenutí by vám mohlo zkomplikovat život (např. změna a nahlášení trvalého pobytu na nové adrese, kam zejména nahlásit změnu adresy, úprava daně z nemovitých věcí na FÚ…).
 • Pokud dlouhodobě není žádný projev zájmu o prohlídku vaší nemovitosti, tuto skutečnost s vámi konzultuji a snažím se najít řešení pro zvýšení zájmu.


Informace pro KUPUJÍCÍ

 • Vybrali jste si nemovitost z nabídky – zajistím vám a provedu prohlídku nemovitosti, při které vám podám všechny potřebné informace.
 • Pokud máte o nemovitost nadále zájem, projdu s vámi náležitosti rezervační smlouvy a po jejím podpisu od vás převezmu do úschovy rezervační zálohu. Od tohoto okamžiku nebude nemovitost dále nabízena za účelem prodeje. Rezervační záloha je samozřejmě součástí celkové kupní ceny.
 • Nemáte-li zajištěno financování koupě, mohu vám doporučit smluvní partnery, kteří vám vypracují nabídku hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření od předních bankovních institucí v ČR.
 • Po vypracování potřebných smluvních dokumentů mou advokátkou, jsou tyto podepsány ze strany vaší i prodávajícího a po vaší úhradě kupní ceny do advokátní úschovy je společně s návrhem na vklad vlastnického práva osobně podám na příslušný katastrální úřad.
 • Katastrální úřad má zákonnou lhůtu 20 dnů, kdy nemůže převod provést, zpravidla bývá převod vlastnictví dokončen za cca 1 měsíc od podání návrhu (dle administrativního vytížení příslušného katastru – nicméně např. v Rokycanech mám zkušenost v průměru 24. den). Datum vypršení lhůty mám poznamenán a poté denně v katastru kontroluji, zda již byl převod proveden.
 • Jakmile je převod vlastnictví v katastru nemovitostí proveden, začíná běžet lhůta stanovená v kupní smlouvě pro předání nemovitosti prodávajícím (zpravidla 10 dnů).
 • Připravím vám předávací protokol pro fyzické převzetí nemovitosti od prodávajícího, a tomuto převzetí jsem také přítomna a stvrzuji jej i svým podpisem.
 • Pomohu vám projít procesem převodu energií z prodávajícího. V případě vašeho zájmu vám také doporučím výhodnější nabídky dodavatelů energií (plyn, elektřina).
 • V případě vašeho zájmu vám doporučím smluvní partnery, kteří vám vypracují nabídky komplexního či dílčího pojištění – nemovitosti a souvisejících rizik (pojištění stavby, pojištění domácnosti, životní pojištění, úrazové, neschopnosti splácet apod.).
 • Zpracuji vám přiznání k dani z nabytí nemovitosti (kterou od 11/2016 je povinen hradit kupující) a případně zajistím vytvoření znaleckého posudku, bude-li k přiznání potřeba doložit.
 • Při posledním setkání ode mne obdržíte bodový výpis s informacemi, na co je potřeba nezapomenout z kroků, které již nemohu vyřídit za vás, ale jejichž opomenutí by vám mohlo zkomplikovat život (např. změna a nahlášení trvalého pobytu na nové adrese, kam zejména nahlásit změnu adresy, úprava daně z nemovitosti na FÚ…).
 • Nevybrali jste si z nabídky – zadejte mi vaši poptávku, budu vás ihned informovat, pokud bude vhodná nemovitost k dispozici.


Níže vám uvádím několik nejvýznamnější důvodů, proč by pro vás mohla být výhodnější spolupráce právě se mnou (respektive s naším týmem) oproti spolupráci s realitními kancelářemi.

Náš tým zahrnuje pouze tyto členy:

Jana Červená, Hrádek realitní zprostředkovatel, fotograf
Mgr. Karolina Bauerová, Hrádek právní služby, úschova kupní ceny
Ing. Karel Kugler, Hrádek oceňování majetku, projektová činnost
Zdeněk Kantořík, Litohlavy finanční a pojišťovací poradce

Komplexní a osobní přístup

O vaši zakázku se po celou dobu starám pouze já, vše řešíte výhradně se mnou, mám tedy absolutní přehled jak o vaší nemovitosti, tak o vašich potřebách a přáních, jako i o počtu a typu zájemců o vaši nemovitost.

Nejsem plátce DPH

Tato skutečnost znamená nižší provizi, což je výhodné jak pro kupujícího (který tímto hradí nižší kupní cenu), tak i pro vás jako prodávajícího, kdy tím, že je nemovitost "levnější", máte větší pravděpodobnost prodeje v kratší době. Realitní kanceláře (plátci DPH) musí ke své provizi připočítávat DPH v aktuální výši 21 % (což například při provizi 50.000,- Kč znamená příplatek 10.500,- Kč, celková výše provize tedy činí 60.500,- Kč).

Poskytuji mobilní služby

Vyjma nutných kroků, které je dle složitosti zakázky nutné vyřizovat na příslušném úřadě, zařizuji veškeré nutné činnosti spojené s náborem nemovitosti, inzercí, prohlídkami a procesem prodeje od A do Z mobilním způsobem, tedy v pohodlí vašeho domova.

Máme dlouholeté zkušenosti v oboru

Členové našeho týmu mají dlouhodobé zkušenosti jak v oblasti realitní, tak i v oblasti financí a pojišťovnictví.

Znalost místního prostředí

Jelikož od svého narození žiji v Hrádku u Rokycan, mám velký přehled jak o tomto městě, tak i o přilehlém okolí. I díky tomu mohu kupujícímu podat veškeré potřebné (a hlavně korektní) informace o místě a vyzdvihnout jeho přednosti.

Ručíme celým svým majetkem

Oproti realitním kancelářím ve formě společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) ručíme jako samostatní podnikatelé za chybně odvedenou práci celým svým majetkem. Proto přistupujeme ke všem krokům s maximální pečlivostí a zodpovědností.

Mým cílem není nabírat velké množství nemovitostí, ale poskytovat spolehlivé a kvalitní individuální služby každému, kdo se rozhodne prodat svoji nemovitost a úspěšně projít všemi úskalími s tímto rozhodnutím spojenými.

Oproti praxi některých realitních kanceláří se u mne nemusíte obávat mj. následujícího:

 • Nikdy nebudu snižovat kupní cenu bez předchozí dohody s vámi, ani vás do snížení kupní ceny nebudu tlačit.
 • Rozhodnete-li se nemovitost z prodeje stáhnout (např. z důvodu nenadálé životní situace), nebudu po vás požadovat "likvidační" smluvní pokutu.
 • Provizi neúčtuji již za "nalezení zájemce", ale až ve chvíli podpisu kupní smlouvy.
 • Neprodá-li se vaše nemovitost (respektive nenajde-li se vážný zájemce o koupi vaší nemovitosti) v době platnosti zprostředkovatelské smlouvy, nebudu po vás požadovat žádné proplacení nákladů.
 • Smluvní pokutu v rezervační smlouvě stanovuji střídmě a nenechávám si celou pro sebe - dělím se o ni s dotčenou smluvní stranou.
 • Fotografie nepořizuji mobilním telefonem, ale digitální zrcadlovkou Nikon.

CENÍK

 

Výše prodejních nákladů (tzv. provize) se odvíjí od výše kupní ceny nemovitosti a již zahrnuje všechny poskytované služby. Náklady jsou uvedeny v maximální možné výši (u běžného prodeje). Dle typu nemovitosti či úpravou rozsahu služeb mohou být náklady i nižší - pro přesné vyčíslení mne neváhejte kontaktovat.

Kupní cena nemovitosti Orientační náklady
1. do 600.000,- Kč včetně 30.000,- Kč
2. nad 600.000,- do 1.000.000,- Kč 40.000,- Kč
3. nad 1.000.000,- do 1.500.000,- Kč 50.000,- Kč
4. nad 1.500.000,- do 2.000.000,- Kč 60.000,- Kč
5. nad 2.000.000,- do 3.000.000,- Kč 70.000,- Kč
6. nad 3.000.000,- Kč výše 80.000,- Kč

Ceny jsou konečné - nejsem plátce DPH.

REFERENCE

Výběr několika názorů mých klientů na mé služby. Další reference pak naleznete ZDE.

O MNĚ

 

 • Narodila jsem se v roce 1977.
 • Vystudovala jsem SŠ ekonomického zaměření.
 • V oblasti realit se pohybuji již od roku 2010. Reality jsou nejen oborem mého podnikání, ale ve velkém i mým koníčkem.
 • Za dobu své celkové praxe jsem získala zkušenosti mimo jiné s fotografováním, účetnictvím, finančními a pojišťovacími službami.
 • Při své činnosti v jakékoliv oblasti si zakládám na férovém, spolehlivém a maximálně pečlivém jednání. Snažím se také napravit špatnou pověst realitních kanceláří.
 • Jinak se dá říci, že jsem "obyčejná" žena, která si na nic nehraje. Nenosím sáčka a kostýmky, ani boty na jehlách. Ráda navštěvuji přírodu, kulturní památky, věnuji se zahrádkaření a houbaření. Ve svém volnu také píši blog o dopadech běžných činností člověka na naši planetu.

Jana Červená - realitní makléřka

Motto:
„Dobrý obchod je takový, kde jsou spokojeni všichni zúčastnění.“
Tomáš Baťa

TĚŠÍM SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI!


Stránku můžete sdílet se svými přáteli: