V kategorii REALITNÍ TIPY pro vás píši články na témata z realitní oblasti. Články obsahují nejen odborné informace, ale také můj osobní pohled na danou problematiku. Informace jsou psány všeobecně a je nutné k nim zohlednit okolnosti vaší konkrétní situace. Údaje v článcích jsou platné vždy k datu publikování (či aktualizace) článku.