REALITNÍ TIPY

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Prodali jste nějakou nemovitost? Pak je vhodné se zamyslet i nad tím, jak jste ji původně získali, a zda se na vás náhodou nevztahuje povinnost uhradit daň z příjmu (pozor – neplést si s daní z nabytí nemovitých věcí).

Není cílem tohoto článku obsáhnout komplexní problematiku, ani vás naučit si vyřídit daňové přiznání sami. Jde hlavně o ukázku – pochopení toho, kdy se na vás může povinnost k dani vztahovat.

Kdy vznikne povinnost k dani

Povinnost k dani z příjmu vám vznikne tehdy, když na prodeji nemovitosti „vyděláte“. Častým případem bývá, že nemovitost koupíte a následně ji opět prodáte se ziskem – tedy za vyšší cenu, než za kterou jste ji pořídili.

Kdy se daň neplatí

daň z příjmu při prodeji nemovitosti
© Pixabay

Níže uvedený text není přesná citace zákona, ani nezahrnuje komplexní problematiku všech obchodních případů. Aktuální povinnost či výjimku k dani z příjmu při prodeji nemovitosti si proto prosím vždy ověřte u kompetentní osoby (například u realitní kanceláře, na finančním úřadě, v platném zákoně o dani z příjmu).Všeobecně se dá aktuálně říci, že povinnost k dani nevzniká kupříkladu:

  • když jakoukoliv nemovitost (včetně bytu družstevního vlastnictví) vlastníte alespoň 5 let (na nemovitosti nabyté od 1.1.2021 bude tato lhůta prodloužena na 10 let) – a nemovitost není zahrnuta v obchodním majetku
  • jestliže byt (vyjma družstevního vlastnictví) či dům vlastníte kratší dobu než 5 let, ale bezprostředně před prodejem jste v něm alespoň 2 roky bydleli (skutečně pobývali – bez ohledu na to, kde máte trvalý pobyt) – a nemovitost není zahrnuta v obchodním majetku
  • pokud jste v bytě či domě bydleli kratší dobu než 2 roky, ale využijete peníze získané z prodeje na další uspokojení vašich bytových potřeb (dejme tomu si koupíte nový byt) v zákonem stanovené lhůtě

Jste-li dědici v přímé řadě a prodáváte zděděnou nemovitost, zkracuje se doba povinného vlastnictví 5 let o dobu, kdy nemovitost vlastnil zůstavitel (zemřelý). Tedy například pokud jste zdědili rodinný dům po vašem otci, kde otec bydlel více jak 5 let, daň z příjmu se na vás nevztahuje.

Výše daně

Do určené přílohy přiznání k dani z příjmu fyzických osob (Ostatní příjem dle § 10) vyplníte do jedné kolonky celý příjem (celou kupní cenu) a v další kolonce uvedete souhrnnou výši výdajů – viz níže. Rozdíl, který vznikne, přenesete do příslušného řádku v daňovém přiznání. Jste-li zaměstnaní, pak vám přiznání k dani z příjmu zajišťuje váš zaměstnavatel – obraťte se s informací na něj, zda vám přiznání kompletně zpracuje jeho účetní.

Daň z příjmu (ze součtu všech daněných příjmů) se pak počítá ve výši 15 %. Ne vždy však musí nutně vyjít nějaká daň k úhradě – záleží na dalších aspektech daňového přiznání.

Do výdajů si můžete aktuálně započítat zejména:

  • cenu nemovitosti, za kterou jste ji pořídili
  • související náklady s prodejem (například provize realitní kanceláře, právní služby, znalecký posudek, vyhotovení PENB)
  • faktury za stavební a jiné služby (či materiál) při rekonstrukci nemovitosti

Kdy se daň hradí?

Daň z příjmu se hradí jako celek cca v březnu následujícího roku za aktuální rok. I když prodáte nemovitost například v říjnu 2020, daň z příjmu neřešíte a ani nevypisujete nějaké přiznání hned jen na tuto daň, ale zahrnete ji až do přiznání podávaného v roce 2021.

Osobní tip: nejste-li si něčím jisti, zeptejte se na váš případ přímo u vašeho finančního úřadu. Bude to jistější, protože jednotlivé finanční úřady leckdy přistupují k různým předpisům odlišně, tzn. nepanuje shoda v názorech na výklad zákona a každý úřad může ke stejné věci přistupovat jinak.


Publikováno: 29.10.2018 – Aktualizováno: 23.9.2020


Stránku můžete sdílet se svými přáteli: