REALITNÍ TIPY

Je lepší koupit dům nebo byt?

Rozhodli jste se pořídit si vlastní bydlení? Pokud tápete, zda je lepší koupit dům nebo byt, přináším vám několik úvah k zamyšlení.

Koupě rodinného domu

Výhody:

© PIXABAY
 • Pokud nemáte hypotéku, hradíte jen náklady spojené s provozem domu (energie) – žádný nájem, fond oprav apod.
 • Je-li dům samostatně stojící, máte v něm zpravidla dosti klidu či naopak si v něm můžete dělat „co chcete“, včetně vašich dětí a domácích mazlíčků.
 • U domu máte možnost využívat zahradu, případně další stavby jako garáž, dílnu apod. a relaxovat nebo realizovat vaše kutilství.
 • Zpravidla máte dostatek prostoru na zaparkování automobilu.
 • Váš domácí mazlíček má také dost prostoru – jak v domě, tak na zahradě.
 • Dům bývá zpravidla tak velký, že i vaše děti mohou mít samostatné pokoje.
 • O rekonstrukci či zateplení si rozhodujete jen vy sami (případně s vaším spoluvlastníkem). Pozn. máte-li na nemovitosti hypotéku, pak je třeba se domluvit i s bankou.
 • Jste-li ekologicky založeni, můžete realizovat např. instalaci solárních panelů, tepelného čerpadla či nádrží na zachytávání dešťové vody.

Nevýhody:

 • Starší dům může být v takovém stavu, že v rekonstrukci utopíte více peněz, než jste původně plánovali.
 • Za stav nemovitosti zodpovídáte a musíte v plné míře hradit údržbu a opravy menšího či většího rozsahu.
 • Máte-li trávník, je většinou potřeba ho pravidelně sekat. Pěstujete-li si zeleninu a ovoce, také je nutné se mu více věnovat (zalévat, plít).
 • Nemáte-li dům či parkovací místo hned u silnice, musíte v zimě odhazovat sníh.
 • Odstěhujete-li se na delší dobu např. do zahraničí, a nezajistíte si od někoho pravidelnou údržbu, pak z vašeho domu bude zarostlý „šípkový zámek“.
 • Odstěhujete-li se mimo dům a budete jej dále držet ve vlastnictví neobydlený (například pro děti), bude dům velice chátrat, zejména přes zimu, a bude i ztrácet na hodnotě. Pozn. Máte-li na domě hypotéku, pak je nutné dobrý stav i hodnotu domu udržovat – kvůli zástavě domu u banky.
 • Ve stáří může být pro vás udržování domu v dobrém stavu fyzicky i finančně náročnější.

Koupě bytu

Výhody:

© PIXABAY
 • I starší byt bývá v mnohem lepším stavu než starší dům.
 • Oproti domu jsou zpravidla nižší náklady na rekonstrukci a minimální nároky na běžnou údržbu.
 • Samostatně zodpovídáte pouze za stav vašeho bytu, nikoliv za stav celého bytového domu (na tom se podílejí všichni spoluvlastníci).
 • Můžete kdykoliv vyjet na dovolenou, aniž byste se museli starat o to, kdo vám mezitím poseká trávník či zalije okurky.
 • Když na čas odjedete (například pracovat do zahraničí) a byt zůstane neobydlený, nijak zvlášť „nechátrá“, a to ani v zimním období.
 • V zimě nemusíte odhazovat 20 cm sněhu na příchozí cestě k domu nebo příjezdové cestě k parkovacímu místu.
 • Chybí-li vám příroda, můžete si k bytu zakoupit rekreační chatu – kdekoliv. A můžete ji opět kdykoliv prodat.

Nevýhody:

 • Rodina s dětmi se většinou do běžného bytu „nevejde“. Navíc je těžké si v bytě jen tak někam „zalézt a relaxovat“.
 • I když je byt váš, zpravidla si v něm nemůžete dělat, co se vám zlíbí. Myslím tím zejména to, když vy, vaše děti, nebo váš domácí mazlíček rušíte či omezujete své sousedy – hlavně hlukem.
 • Naopak, pokud máte rádi klid a váš dobrý soused prodá svůj byt rodině se 3 dětmi a 2 psy, pak to také nebudete mít lehké.
 • Měli byste pravidelně uklízet společné prostory bytového domu. Neděláte-li to, ve většině případů to má negativní dopad na sousedské vztahy.
 • U starších bytových domů může v přízemním bytě být chladno, v podkrovním horko.
 • Koupíte-li byt v 6. patře, budete zvládat pěší výstup při poruše výtahu?
 • S postupem času je stále těžší nalézt v okolí bytových domů místo k zaparkování automobilu (počet automobilů roste, počet parkovacích míst nikoliv).
 • U vlastnictví bytu není vždy snadné se domluvit na případných úpravách či rekonstrukci bytového domu v rámci všech vlastníků jednotek.
 • Pro vytvoření rezervy na tyto opravy je nutné hradit ještě fond oprav, o jehož výši rozhoduje společenství vlastníků jednotek.
 • Když byt dlouhodobě opustíte a žijete někde jinde, pak máte dvojí náklady na bydlení, protože fond oprav u bytu musíte hradit vždy.
 • Nastane-li v bytě nějaká kalamita, většinou tím nepoškodíte jen sebe, ale i jiné bytové jednotky. Typický příklad může být prasklá vodovodní trubka, která v době vaší nepřítomnosti vytopí dva byty pod vámi. Pozn. proti tomuto riziku doporučuji mít uzavřeno pojištění odpovědnosti z vlastnictví stavby a pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě.

Věřím, že vás napadnou i další výhody či nevýhody obou možností bydlení. Když budete zvažovat koupi, myslete na to, že nemovitost na bydlení zpravidla kupujete jen 1x za život a špatné rozhodnutí s sebou nese dost komplikací a nepříjemností.

Přeji vám správnou volbu dle vašich potřeb! 😉


Publikováno: 6.7.2018


Stránku můžete sdílet se svými přáteli: