Jak vše probíhá

INFO PRO PRODÁVAJÍCÍ

 • Při prvotním telefonickém kontaktu vám sdělím vše potřebné pro zahájení prodeje, zodpovím vaše případné otázky a domluvíme si společný termín osobní schůzky s prohlídkou nemovitosti.
 • Nemovitost za vaší asistence prohlédnu, prověřím případnou existenci právního zatížení (jako např. zástavní právo, věcné břemeno, nájemní právo…) a po upřesnění dalších informací s vámi konzultuji možnou prodejní cenu.
 • Pořídím kvalitní fotodokumentaci nemovitosti plus videozáznam pro „videoprohlídku“.
 • Převezmu nebo ofotím si od vás veškeré u vás dostupné dokumenty (nabývací tituly, projektovou dokumentaci, výpis z katastru nemovitostí apod.).
 • Zajistím vám vypracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), vztahuje-li se na vaši nemovitost povinnost průkaz vypracovat. Prodá-li se nemovitost mým prostřednictvím, náklady za průkaz vám zpětně proplatím.
 • Připravím a projdu s vámi Smlouvu o zprostředkování prodeje nemovitosti, stanovíme dobu, po kterou bude mým prostřednictvím nemovitost nabízena (zpravidla 3 měsíce), a výši mé provize v případě úspěšného prodeje.
 • Smlouvu uzavírám pouze exkluzivně, což přináší jistotu a výhody všem smluvním stranám. Více informací naleznete ZDE.
 • Po podpisu Smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitosti vypracuji znění inzerátu a pošlu vám jej ke kontrole. (Pro vaši představu si můžete prohlédnout VZOROVÝ INZERÁT). Po vašem odsouhlasení, či doladění, zahájím okamžitou inzerci vaší nemovitosti, mj. na nejvýznamnějším realitním serveru Sreality.cz. V případě vašeho souhlasu také umístím na dobře viditelné místo nemovitosti inzertní plachtu „NA PRODEJ“.
 • Propagaci vaší nemovitosti posílím i rozesláním nabídky poptávajícím klientům z mé databáze, dále pak mým smluvním partnerům, případně i inzercí u mých smluvních partnerů, na Facebooku apod.
 • V případě zájmu potenciálního kupujícího o prohlídku nemovitosti vás ihned kontaktuji a dohodneme společně termín prohlídky (u prohlídky jsem samozřejmě přítomna a vše se zájemcem vyřizuji sama). Pro vaši ochranu také vždy se zájemcem podepisuji „protokol o prohlídce“.
 • Není-li nemovitost obydlena a vy bydlíte daleko nebo máte náročnou pracovní dobu, nabídnu vám realizaci prohlídek bez vaší asistence, kdy od vás na základě písemného potvrzení převezmu klíče od nemovitosti a vše zařizuji sama.
 • Je-li zájemců o koupi vaší nemovitosti vícero, lze na základě vašeho pokynu s nimi jednat i o navýšení kupní ceny (a tím případně zvýšit váš zisk). 
 • Pokud kupující projeví o nemovitost vážný zájem, podepíšeme všichni společně „trojstrannou“ rezervační smlouvu a kupující uhradí tzv. rezervační zálohu, aby bylo zajištěno seriózní jednání ze strany kupujícího vedoucí k úspěšnému dokončení prodeje nemovitosti.
 • Po vypracování potřebných smluvních dokumentů mou advokátkou, jsou tyto podepsány ze strany vaší a kupujícího, a po úhradě kupní ceny kupujícím do advokátní úschovy je společně s návrhem na vklad vlastnického práva osobně podám na příslušný katastrální úřad. Zároveň uhradím poplatek za vklad s tím spojený.
 • Katastrální úřad má zákonnou lhůtu 20 dnů, kdy nemůže převod provést. Zpravidla bývá převod vlastnictví dokončen za cca 1 měsíc od podání návrhu (dle administrativního vytížení příslušného katastru – nicméně např. v Rokycanech mám zkušenost v průměru 24. den). Datum vypršení lhůty mám poznamenán a poté denně v katastru kontroluji, zda již byl převod proveden.
 • Jakmile je převod vlastnictví v katastru nemovitostí proveden, vyzvedávám výpis z katastru na nového vlastníka a předkládám jej advokátce, která na jeho základě provede převod kupní ceny z úschovy na váš účet (zpravidla do 2 pracovních dnů).
 • Připravím vám předávací protokol pro fyzické předání nemovitosti kupujícímu, a tomuto předání jsem také přítomna a stvrzuji jej i svým podpisem. Do protokolu budou mj. uvedeny i stavy měřidel energií ke dni předání.
 • Pomohu vám projít procesem převodu energií na kupujícího.
 • Po dokončení obchodního případu ode mne obdržíte výpis s informacemi, na co je potřeba nezapomenout z kroků, které již nemohu vyřídit za vás, ale jejichž opomenutí by vám mohlo zkomplikovat život (např. změna a nahlášení trvalého pobytu na nové adrese, kam zejména nahlásit změnu adresy, úprava daně z nemovitých věcí na FÚ…).
 • Pokud dlouhodobě není žádný projev zájmu o prohlídku vaší nemovitosti, tuto skutečnost s vámi konzultuji a snažím se najít řešení pro zvýšení zájmu.

INFO PRO KUPUJÍCÍ

 • Vybrali jste si nemovitost z nabídky – zajistím vám a provedu prohlídku nemovitosti, při které vám podám všechny potřebné informace.
 • Pokud máte o nemovitost nadále zájem, projdu s vámi náležitosti rezervační smlouvy a po jejím podpisu od vás převezmu rezervační zálohu. Od tohoto okamžiku nebude nemovitost dále nabízena za účelem prodeje. Rezervační záloha je samozřejmě součástí celkové kupní ceny.
 • Nemáte-li zajištěno financování koupě, mohu vám doporučit spolehlivého partnera, který vám vypracuje srovnání nabídek hypotečního úvěru od různých bankovních institucí v ČR. (Rezervační smlouvu nepodepíšeme dříve, než budete mít předběžně schválené financování koupě nemovitosti.)
 • Po vypracování potřebných smluvních dokumentů mou advokátkou, jsou tyto podepsány ze strany vaší i prodávajícího a po vaší úhradě kupní ceny do advokátní úschovy je společně s návrhem na vklad vlastnického práva osobně podám na příslušný katastrální úřad. Zároveň uhradím poplatek za vklad s tím spojený.
 • Katastrální úřad má zákonnou lhůtu 20 dnů, kdy nemůže převod provést, zpravidla bývá převod vlastnictví dokončen za cca 1 měsíc od podání návrhu (dle administrativního vytížení příslušného katastru – nicméně např. v Rokycanech mám zkušenost v průměru 24. den). Datum vypršení lhůty mám poznamenán a poté denně v katastru kontroluji, zda již byl převod proveden.
 • Jakmile je převod vlastnictví v katastru nemovitostí proveden, začíná běžet lhůta stanovená v kupní smlouvě pro předání nemovitosti prodávajícím (zpravidla 10 dnů).
 • Připravím vám předávací protokol pro fyzické převzetí nemovitosti od prodávajícího, a tomuto převzetí jsem také přítomna a stvrzuji jej i svým podpisem. Do protokolu budou mj. uvedeny i stavy měřidel energií ke dni převzetí.
 • Pomohu vám projít procesem převodu energií z prodávajícího. V případě vašeho zájmu vám také doporučím výhodnější nabídky dodavatelů energií (plyn, elektřina).
 • V případě vašeho zájmu vám doporučím spolehlivého partnera, který vám vypracuje nabídky pojištění (pojištění stavby či domácnosti, životní, úrazové, neschopnosti splácet apod.) od vícero pojišťoven v ČR.
 • Po dokončení obchodního případu ode mne obdržíte výpis s informacemi, na co je potřeba nezapomenout z kroků, které již nemohu vyřídit za vás, ale jejichž opomenutí by vám mohlo zkomplikovat život (např. změna a nahlášení trvalého pobytu na nové adrese, kam zejména nahlásit změnu adresy, úprava daně z nemovitosti na FÚ…).
 • Nevybrali jste si z nabídky – zadejte mi vaši poptávku, budu vás ihned informovat, pokud bude vhodná nemovitost k dispozici.