INFORMACE K MOŽNÉMU ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Protože produkt není dodáván na hmotném nosiči (např. CD), v souladu s ustanovením § 1837 písmeno l) občanského zákoníku vás předem informuji o tom, že ve chvíli, kdy převezmete produkt, ztrácíte nárok na možné odstoupení od smlouvy bez udání důvodu v zákonné 14 denní lhůtě. (Převzetím produktu se má na mysli stažení produktu z webové stránky prostřednictvím odkazu, který obdržíte e-mailem nebo doručení e-mailové zprávy, jejíž přílohou produkt bude.)

JE NA VÁS, JAKOU VARIANTU DODÁNÍ SI V OBJEDNÁVCE ZVOLÍTE:

ihned bez nároku na odstoupení = produkt vám dodám co nejdříve po vaší úhradě ceny objednávky, ale jeho převzetím ztratíte nárok na možné odstoupení od kupní smlouvy

až po 14 denní lhůtě pro odstoupení = produkt vám dodám co nejdříve po vaší úhradě ceny objednávky, avšak ne dříve, než 2. pracovní den po uplynutí lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy

Více informací naleznete také v obchodních podmínkách.

Máte-li jakékoliv pochybnosti k tomuto tématu, kontaktujte mne ještě před odesláním objednávky.

Tento krok objednávky bohužel nelze vynechat.

Děkuji za pochopení.

Poznámka: Tato ustanovení samozřejmě nijak neomezují vaše práva na případnou reklamaci vadného produktu.