INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce: Jana Červená, IČO: 74298917, místo podnikání: Družby 104, 338 42 Hrádek (dále jen „Správce“).

Abych mohla plnit závazky vůči svým zákazníkům, dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje.

V této souvislosti vás informuji o následujícím:

Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo také „GDPR“) je Správce.

Vaše osobní údaje zpracovávám při:

Vyřízení vašich objednávek a řešení reklamací
Zde zpracovávám vaše jméno a příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo (nepovinný údaj objednávky), případně IČO + DIČ, objednaný produkt a jeho cenu.

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu stanovenou zákonnými předpisy (archivace, účetnictví, daňové právo…).

Zasílání novinek
Pokud se přihlásíte k odběru novinek (např. upozornění na novou e-knihu) nebo obchodních sdělení, pak zpracovávám vaše jméno a příjmení (nepovinný údaj) a e-mailovou adresu.

Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který máte právo kdykoli odvolat (což můžete učinit například oznámením na e-mailovou adresu obchod@fotoreal.cz).

Analýze návštěvnosti webových stránek
Zde mohu vidět vaši IP adresu, případně i druh prohlížeče, ze kterého na web přistupujete.

Právním důvodem tohoto zpracování je oprávněný zájem. Analýza je pouze součástí webového rozhraní a není nikam ukládána ani archivována. K analýze jsou užívány soubory cookies. Více informací o cookies naleznete ZDE.

Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení.

Vaše osobní údaje poskytuji jen institucím k tomu zmocněným zákonem. Nikomu jinému vaše osobní údaje bez vašeho předchozího výslovného souhlasu neposkytuji.

Nejmenovala jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila jsem zpracováním vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani jsem neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (výmaz bude proveden, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy Správce), popřípadě omezení zpracování. Také máte právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K WEBOVÉMU ROZHRANÍ:

PŘÍSTUP
Administrace webových stránek je chráněna silným přístupovým heslem a obranou proti přístupu robotů. Webové stránky jsou také zabezpečeny softwarem pro ochranu webu a odrážení případných útoků na webové stránky, který sleduje IP adresu a zemi, ze které se útok konal (a následně přístup z této IP adresy na tento web zablokuje). Přístup do administrace webu mám pouze já. Veřejnosti není umožněno registrovat se a přihlašovat se do webových stránek.

KONTAKT
Pokud vyplníte kontaktní formulář (nebo zašlete e-mail s dotazem), pak je třeba povinně vyplnit vaši e-mailovou adresu – bez toho by nebylo možné vám odpovědět. Zda vyplníte korektně i vaše jméno je na vás. Žádný z těchto údajů se neukládá v databázi těchto webových stránek (e-maily jsou přeposílány přímo do e-mailové schránky).

E-mailové adresy nejsou nikde samostatně evidovány pro další použití – vyjma následného vzniku smluvního vztahu (zakoupíte si e-knihu) nebo si objednáte zasílání novinek.

Veškeré údaje jsou využívány výhradně pro potřeby tohoto webu či k plnění smluvních vztahů a nejsou předávány třetím osobám, které nejsou součástí smluvního vztahu (vyjma situací stanovených zákonem – např. zabránění trestnému činu a snížení rizika pokud to vyžaduje zákon či v reakci na soudní proces). Přístup k údajům je zabezpečen proti zneužití.

***********************

Případná aktualizace výše uvedených informací bude k dispozici na této stránce.