MOŽNÉ ZPŮSOBY ÚHRADY KUPNÍ CENY:
1) BANKOVNÍM PŘEVODEM
Částka k úhradě je CENA CELKEM dle objednávky.
Číslo účtu pro úhradu objednávky je: 670100-2208587401/6210.
Jako variabilní symbol použijte ČÍSLO OBJEDNÁVKY.
(Číslo objednávky bude uvedeno na webové stránce po odeslání objednávky, nebo také v e-mailu s potvrzením přijetí objednávky).

Kdy budou peníze na účtě?
Platba v rámci stejné banky (mBank) se na účet připisuje okamžitě a to i mimo pracovní dny. Převod platby z jedné banky do druhé trvá zpravidla 1 pracovní den.

2) SLOŽENKOU NA ÚČET
DŮLEŽITÉ: Hotovostní platby nepřijímám.
Nemáte účet a přesto chcete hradit „hotově“? Můžete tak učinit vypsáním a podáním Poštovní poukázky A na pobočce České pošty.

Vzor vyplnění složenky (vzorové údaje: objednávka č. 123, kupující pan Alois Novák, Praha 4):

Vzor vyplnění složenky A

Údaje v zelených rámečcích nahradíte správnými údaji dle vaší objednávky (tedy částku k úhradě, variabilní symbol – číslo objednávky, vaše jméno a adresu).

Kdy budou peníze na účtě?
Připsání peněz na účet při úhradě složenkou trvá cca 2 pracovní dny.

Kupní cena je splatná:
– do 5 pracovních dnů od provedení objednávky v případě, že jste požádali o dodání produktu před uplynutím lhůty pro odstoupení, nebo
– do 14 kalendářních dnů od provedení objednávky v případě, že jste požádali o dodání produktu až po uplynutí lhůty pro odstoupení
Splatností se rozumí den, do kdy nejpozději má být platba již připsána na výše uvedeném účtu.
Nebude-li platba do splatnosti uhrazena, jsem oprávněna vaši objednávku stornovat.
Produkt vám dodám:
nejpozději do 2 pracovních dnů:
– od připsání plné úhrady dle objednávky na bankovní účet v případě, že jste požádali o dodání produktu před uplynutím lhůty pro odstoupení, nebo
– od připsání plné úhrady dle objednávky na bankovní účet a zároveň ne dříve než druhý pracovní den od uplynutí lhůty pro odstoupení, pokud jste požádali o dodání produktu až po uplynutí lhůty pro odstoupení
Neobdržíte-li produkt v uvedené dodací lhůtě, zkontrolujte si prosím nejprve složku SPAM či „hromadné“ ve vaší e-mailové schránce a v případě neúspěchu mne prosím kontaktujte.

Více informací naleznete v obchodních podmínkách.
Více informací o možném odstoupení naleznete ZDE.
Máte-li jakékoliv nejasnosti, kontaktujte mne.