Zásady ochrany osobních údajů

Jana Červená, IČO: 74298917, místo podnikání: Družby 104, 338 42 Hrádek (dále jen „Správce“)

Abych mohla plnit závazky vůči svým klientům, dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje.

V této souvislosti vás informuji o následujícím:

Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo také „GDPR“) je Správce.

Vaše osobní údaje zpracovávám při:

Zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitosti (realitních službách)
Zde zpracovávám vaše jméno a příjmení, titul, datum a místo narození (případně rodné číslo), státní občanství, číslo a platnost občanského průkazu, adresu trvalého pobytu (případně doručovací adresu), rodinný stav, e-mail (případně ID datové schránky), telefonní číslo, číslo bankovního účtu (případně IČO + DIČ).

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy a plnění povinností stanovených zákonem. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu stanovenou zákonnými předpisy (archivace, účetnictví, daňové právo…).

Evidenci poptávek na nové nemovitosti
Zde zpracovávám vaše jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.

Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně vytvořením poptávky poskytujete a který máte právo kdykoli odvolat (což můžete učinit oznámením na moji ).

Účetních službách
Zde zpracovávám vaše jméno a příjmení, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu (případně doručovací adresu), e-mail (případně ID datové schránky), telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IČO + DIČ, variabilní symbol důchodového pojištění, případně další související údaje potřebné například k uplatnění slevy na dani.

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy a plnění povinností stanovených zákonem. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu stanovenou zákonnými předpisy (archivace, účetnictví, daňové právo…).

Fotografických službách
Zde zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, případně IČO + DIČ.

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu stanovenou zákonnými předpisy (archivace, účetnictví, daňové právo…).

Analýze návštěvnosti webových stránek
Zde zpracovávám vaši IP adresu, případně i druh prohlížeče, ze kterého na web přistupujete.

Právním důvodem tohoto zpracování je oprávněný zájem. Analýza je pouze součástí webového rozhraní a není nikam ukládána ani archivována.

Zasílání obchodních sdělení (přímý marketing)
Zde zpracovávám vámi poskytnutý e-mail, případně vaše telefonní číslo.

Právním důvodem tohoto zpracování je oprávněný zájem. Obchodní sdělení se týkají zejména nových nemovitostí v nabídce, mnou poskytovaných služeb, novinek či akčních nabídek. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení máte právo kdykoli odvolat (což můžete učinit oznámením na moji ).

Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení.

Vaše osobní údaje poskytuji jen osobám přímo souvisejícím s plněním smlouvy a institucím k tomu zmocněných zákonem (např. advokátní kancelář, katastrální úřad, finanční úřad nebo také kontrolní úřad). Nikomu jinému vaše osobní údaje bez vašeho předchozího výslovného souhlasu neposkytuji.

Nejmenovala jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila jsem zpracováním vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani jsem neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Také máte právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K WEBOVÉMU ROZHRANÍ:

PŘÍSTUP
Administrace webových stránek je chráněna silným přístupovým heslem a obranou proti přístupu robotů.

Webové stránky jsou také zabezpečeny softwarem pro ochranu webu a odrážení případných útoků na webové stránky, který sleduje IP adresu a zemi, ze které se útok konal (a následně přístup z této IP adresy na tento web zablokuje).

Přístup do administrace webu mám pouze já.

Veřejnosti není umožněno přihlašovat se do webových stránek.

KONTAKT
Pokud vyplníte případný kontaktní formulář, pak je třeba povinně a pravdivě vyplnit vaši e-mailovou adresu – bez toho by nebylo možné vám odpovědět. Zda vyplníte korektně i vaše jméno je na vás. Vyplnění telefonního čísla není povinné. Nicméně ani jeden údaj se neukládá v databázi těchto webových stránek (e-maily jsou přeposílány přímo do e-mailové schránky).

E-mailové adresy ani telefonní čísla nejsou nikde samostatně evidovány pro další použití – vyjma následného vzniku smluvního vztahu (např. se stanete kupujícím prodávané nemovitosti) nebo mi pošlete poptávku na nemovitost, kterou sháníte.

Zprávu mi můžete poslat také přes Facebook, tam není třeba uvádět e-mailovou adresu.

FACEBOOK
Pokud přistupujete na veřejné Facebookové stránky: FOTOREAL, pak vezměte prosím na vědomí, že jakékoliv údaje, které na web odešlete (například v rámci komentování nějakého příspěvku), jsou na vašem rozhodnutí i riziku případného zneužití třetí osobou.

Pamatujte, že vámi vložený komentář můžete opět kdykoliv smazat.

Také můžete kdykoliv zrušit sledování Facebookové stránky.

Veškeré údaje jsou využívány výhradně pro potřeby tohoto webu či k plnění smluvních vztahů a nejsou předávány třetím stranám, které nejsou součástí smluvního vztahu (vyjma situací stanovených zákonem – např. zabránění trestnému činu a snížení rizika pokud to vyžaduje zákon či v reakci na soudní proces).

***********************

Případná aktualizace výše uvedených informací bude k dispozici na této stránce. Poslední aktualizace proběhla 29.1.2023.