Pravidla odměňování

Odměna tipaři činí:

  • při kupní ceně do 1.500.000 Kč: 5 %
  • při kupní ceně nad 1.500.000 Kč: 10 %

ze smluvené provize zprostředkovatele za realitní služby vztahující se ke zrealizované zakázce. Výše provize zprostředkovatele se odvíjí od ceníku realitních služeb, kdy není vyloučena ani individuální dohoda na odlišné výši provize – dle konkrétního obchodního případu.

Výplata odměny

Odměna se tipaři vyplácí bankovním převodem na jeho účet do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k realizaci zprostředkovávané smlouvy, závazku či zakázky, včetně úplného finančního vyrovnání.

Nárok na odměnu vzniká tipaři pouze tehdy, dojde-li k úspěšnému dokončení celého obchodního případu.

Příklad 1:
Prodej bytu
Kupní cena: 1.000.000 Kč
Provize zprostředkovatele: 55.000 Kč
Odměna tipaře 5 %: 2.750 Kč
Příklad 2:
Prodej rodinného domu
Kupní cena: 2.500.000 Kč
Provize zprostředkovatele: 80.000 Kč
Odměna tipaře 10 %: 8.000 Kč