Pravidla odměňování

Pravidla odměňování na pozici realitní tipař

Odměna činí:

  • při kupní ceně do 1.500.000,- Kč: 5 %
  • při kupní ceně nad 1.500.000,- Kč: 10 %

z provize za realitní služby vztahující se ke zrealizované zakázce. Nárok na odměnu vzniká tipaři pouze tehdy, dojde-li k úspěšnému dokončení celého obchodního případu.

Příklad 1:
Prodej bytu
Kupní cena: 1.200.000,- Kč
Provize zprostředkovatele: 50.000,- Kč
Odměna tipaře 5 %: 2.500,- Kč
Příklad 2:
Prodej rodinného domu
Kupní cena: 2.500.000,- Kč
Provize zprostředkovatele: 70.000,- Kč
Odměna tipaře 10 %: 7.000,- Kč

Výplata odměny

Odměna se tipaři vyplácí bankovním převodem na jeho účet k 20. dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k realizaci zprostředkovávané smlouvy, závazku či zakázky, včetně úplného finančního vyrovnání.

Výše provize zprostředkovatele se odvíjí od ceníku realitních služeb, kdy není vyloučena ani individuální dohoda na odlišné výši provize – dle konkrétního obchodních případu.