Proč se mnou

VÝHODY SPOLUPRÁCE SE MNOU

Níže uvádím několik významných důvodů, proč by pro vás mohla být výhodnější spolupráce právě se mnou jako samostatným realitním zprostředkovatelem, oproti spolupráci s velkými realitními kancelářemi.

Osobní péče a znalost místního prostředí

O vaši zakázku se po celou dobu starám pouze já – vše řešíte výhradně se mnou, mám tedy absolutní přehled jak o vaší nemovitosti, tak o vašich potřebách a přáních, jako i o počtu a typu zájemců o vaši nemovitost. Jelikož od svého narození žiji v Hrádku u Rokycan, mám potřebné znalosti jak o tomto městě, tak i o přilehlém okolí. I díky tomu mohu kupujícímu podat veškeré potřebné (a hlavně korektní) informace o místě a vyzdvihnout jeho přednosti.

Pravidelně spolupracuji s:

Mgr. Karolina Bauerová, Hrádekadvokátní služby, úschova kupní ceny
Zdeněk Kantořík, Litohlavyúvěry a pojištění od všech bank a pojišťoven ČR

Oproti realitním kancelářím ve formě společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) ručíme jako samostatní podnikatelé za chybně odvedenou práci celým svým majetkem. Proto přistupujeme ke všem krokům s maximální pečlivostí a zodpovědností a také máme uzavřené pojištění profesní odpovědnosti.

Mobilní služby s minimálními náklady

Vyjma nutných kroků, které je dle složitosti zakázky nutné vyřizovat na příslušném úřadě, zařizuji veškeré nutné činnosti spojené s náborem nemovitosti, inzercí, prohlídkami a procesem prodeje od A do Z mobilním způsobem, tedy v pohodlí vašeho domova.

Jelikož neprovozuji žádnou kancelář ani nemám žádné zaměstnance, které bych musela hradit, mám nižší provozní náklady a mohu si díky tomu dovolit i stanovit nižší provizi.

Nejsem plátce DPH

Tato skutečnost se projeví také na výši provize, a to tím, že vám z kupní ceny zůstane více peněz. Velké realitní kanceláře bývají plátci DPH a musí ke své provizi připočítávat DPH v aktuální výši 21 %. Pro srovnání – pokud by při stejné kupní ceně činila provize u mne 50.000 Kč, pak u plátce DPH by provize činila 60.500 Kč. Ve výsledku byste tedy z kupní ceny obdrželi o 10.500 Kč méně.

FLEXI provize + osobní BONUS

Provizi stanovuji na spravedlivém principu výhodném pro mne i pro vás. Jako rodilý občan Hrádku jsem se dále rozhodla poskytovat majitelům nemovitostí na území našeho města bonus, který může činit až 20.000 Kč. Více viz Slevy z provize.

Kvalita nad kvantitu

Abych mohla poskytovat kvalitní služby, prodávám ve stejný čas ideálně 3, maximálně 5 nemovitostí (dle složitosti zakázky). Není tedy mým cílem nabírat desítky nemovitostí, ale poskytovat spolehlivé, kvalitní a cenově příznivé služby každému, kdo se rozhodne prodat svoji nemovitost a úspěšně projít všemi úskalími s tímto rozhodnutím spojenými.

MÁTE POCHYBNOSTI?

Protože jste navštívili moje stránky, věřím, že jste si vědomi toho, že prodej svépomocí není tak snadný, jak se může zdát a má svá nemalá rizika. I proto byste rádi tyto starosti a zodpovědnost převedli na realitního makléře..

Protože však občas nějaký jedinec nejedná v realitách kvalitně a čestně, máte možná ze spolupráce s makléři obavy. Doporučuji vám proto neukvapit se a srovnat si nejen výši provize a co zahrnuje, délku trvání smluv a výši smluvních pokut v nich, ale hlavně i reference u více realitních kanceláří (i jejich makléřů).

Za sebe bych vás tímto ráda ujistila, že při využití mých služeb postupuji vždy s co největším ohledem na váš zájem a spravedlivý smluvní vztah. Mimo jiné:

  • Nenutím vás do unáhleného podpisu zprostředkovatelské ani jiné smlouvy, veškeré smluvní dokumenty (včetně kupní smlouvy) dostanete s dostatečným předstihem nejprve k náhledu.
  • Nikdy nesnižuji kupní cenu bez předchozí dohody s vámi, ani vás do snížení kupní ceny netlačím.
  • Kupní cenu uvádím vždy včetně provize, aby měl kupující jasnou představu o celkových nákladech, bez jakýchkoliv příplatků.
  • Nebudu vám doporučovat žádné placené služby, které nejsou k prodeji nutné. A naopak, pokud vám doporučím výhodnějšího dodavatele energií nebo řemeslníka, pak je to na základě osobní zkušenosti, nemám z toho žádný finanční zisk.
  • Neprodá-li se vaše nemovitost (respektive nenajde-li se vážný zájemce o koupi vaší nemovitosti) v době platnosti zprostředkovatelské smlouvy, nebudu po vás požadovat žádné proplacení nákladů.
  • Nenajde-li se dosud vážný zájemce o koupi vaší nemovitosti, a vy se náhle rozhodnete nemovitost z prodeje stáhnout (zejména z důvodu nenadálé životní situace), nebudu po vás požadovat „likvidační“ smluvní pokutu.
  • Rezervační smlouvu uzavírám vždy jen trojstrannou, tj. mezi mnou, zájemcem o koupi a vámi. Tato smlouva více chrání všechny smluvní strany.
  • Smluvní pokutu v rezervační smlouvě stanovuji vyváženě a v rozumné výši a dělím se o ni s dotčenou smluvní stranou.
  • Vždy zařizuji i hradím advokátní úschovu kupní ceny = bezpečnější, než úschova na účtu realitní kanceláře.
  • Provize není splatná dříve, než ke dni podpisu kupní smlouvy.