Rozsah služeb

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V PROVIZI

Pomohu vám s prodejem vaší nemovitosti od A do Z. Zajistím pro vás veškeré níže uvedené služby, které jsou již i obsaženy v provizi (viz Ceník):

 • Časově neomezené poradenství ohledně vaší zakázky, včetně poradenství při doladění právního stavu nemovitosti (např. doporučení postupu při odstranění věcného břemene váznoucího na nemovitosti).
 • Posouzení vámi požadované (a doporučení vhodné) kupní ceny.
 • Poradenství v oblasti přípravy nemovitosti na focení (Home staging).
 • Nafocení kvalitních fotografií a vytvoření videoprohlídky.
 • U členitějších nemovitostí vypracování orientačního půdorysu.
 • Inzerce na nejvýznamnějším realitním serveru Sreality.cz + podpůrná inzerce.
 • Umístění reklamní plachty „NA PRODEJ“ na vaši nemovitost (s vaším souhlasem).
 • Zprostředkování vypracování PENB (průkazu energetické náročnosti budovy) i jeho následná úhrada, pokud se nemovitost prodá mým prostřednictvím.
 • Pomoc v jednání s bankou, vázne-li na vaší nemovitosti hypotéka.
 • Provádění prohlídek nemovitosti se zájemci, analýza a konzultace výsledků prohlídek s vámi. (Pro vaše pohodlí je možné u neobývané nemovitosti od vás převzít klíče a provádět prohlídky bez vaší přítomnosti.)
 • Příprava trojstranné rezervační smlouvy a převzetí rezervační zálohy od zájemce o koupi.
 • Advokátní služby – příprava kupní smlouvy a smlouvy o úschově kupní ceny.
 • Advokátní úschova kupní ceny.
 • Úřední ověření podpisů.
 • Zpracování a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, včetně úhrady poplatku s tím spojeného.
 • Vypracování předávacího protokolu a asistence při předání nemovitosti kupujícímu.
 • Pomoc s přepisem energií, případně doporučení vhodného nového dodavatele elektřiny a plynu.
 • „Tahák“ s informacemi, na co vše nezapomenout po předání nemovitosti kupujícímu.
 • Související administrativní náklady – např. výpisy z katastru nemovitostí, kopírování listin atp.

V případě běžného postupu prodeje nemovitosti tedy mé služby zahrnují vše potřebné již v rámci provize. Kupní cena nemovitosti již provizi obsahuje.

PS: A bude-li to v mých možnostech a schopnostech, ráda vám pomohu i s čímkoliv dalším, co se nemusí týkat ani prodeje vaší nemovitosti 🙂

PROVIZE NEZAHRNUJE

Stejně jako u jiných realitních makléřů (či kanceláří) nejsou součástí mé provize (ani kupní ceny):

 • Poplatky související s vyřízením a přidělením hypotečního úvěru kupujícímu (např. poplatek za zpracování úvěru, znalecký posudek pro banku, zřízení zástavního práva…) – hradí si kupující.
 • Náklady spojené s uvedením nemovitosti do bezchybného právního stavu (např. poplatky projektantovi, geodetovi, stavebnímu úřadu aj. při vyhotovení chybějící projektové dokumentace nebo dodatečné kolaudaci…). Hradí prodávající, nedohodne-li se s kupujícím, že kupující nemovitost zakoupí s konkrétní vadou a následně si vše zařídí a uhradí sám.
 • Náklady spojené s posouzením technického stavu nemovitosti odborníkem. Hradí si zpravidla kupující.
 • Právní služby (a poplatky na katastru) spojené se změnou, zrušením či zřízením případného zástavního práva, věcného břemene a jiného zatížení prodávané nemovitosti – hradí ten, kdo službu ruší (či zřizuje). Přípravu potřebné dokumentace však mohu zajistit u mé advokátky.
 • Atp.